Persónuvernd launafólks

Upplýsingar

  • Dagsetning: 14/4/2021 – 14/4/2021
  • Tími: 9:00 – 12:00
  • Staður: Fjarkennsla (eða Guðrúnartún 1, 1. hæð – eftir aðstæðum)

Lýsing

Friðhelgi einkalífs er varið í 71. gr. stjórnarskrár Íslands og 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Réttindi þessi eiga við á vinnustað sem og annars staðar. Ljóst er að tæknibylting undanfarinna ára hefur leitt af sér nýjar og áður óþekktar leiðir til inngrips inn í þennan rétt m.a. með rafrænni vöktun.

Ljóst er að sama skapi að tækninýjungar hafa gefið atvinnurekendum leiðir til þess bæði að auka öryggi á sínum vinnustað, bæði gagnvart utanaðkomandi ógnum s.s. eins og þjófnaði og eins til verndar lífi og heilsu starfsfólks.

Það er einmitt á grundvelli þessara andstæðu hagsmuna, þ.e. annars vegar forræði atvinnurekanda á að vernda sig og sína starfsemi og hins vegar réttar starfsfólks til friðhelgi einkalífs sem að sett hafa verið lög og reglur um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga sem eiga að tryggja að jafnvægi ríki á milli þessara tveggja fyrrnefndu hagsmuna.

Á námskeiðinu er farið yfir þau helstu álitaefni og áskoranir sem tengjast ofangreindu. Þá verður einnig vakin athygli á þeim upplýsingum sem eru vistaðar á skrifstofum stéttarfélaganna sjálfra og hvernig farið er með þær. Jafnframt verða kynntir þeir ferlar og sú málsmeðferð hjá Persónuvernd sem einstaklingar sem telja á sér brotið geta farið með mál sín í.  Markmiðið með námskeiðinu er að leiða þátttakendur til umhugsunar um mikilvægi friðhelgi einkalífs auk þess eiga þátttakendur að loknu námskeiðinu að þekkja algengustu brotin og álitamálin og hvernig hægt sé að leiðrétta ólögmætt ástand sem skapast getur á vinnustaðnum og/eða samfélaginu varðandi friðhelgi einkalífs og persónuvernd.

Leiðbeinandi er Halldór Oddsson, lögfræðingur hjá ASÍ.

Ábyrgðaraðili

Guðrún Edda Baldursdóttir