Um námskeiðið

Tveggja daga yfirlitsnámskeið um íslenska lífeyriskerfið og starfsemi lífeyrissjóða. Farið er yfir helstu þætti er snerta hlutverk og starfsumhverfi þeirra, fjallað um réttindakerfið, lagaumhverfi sjóðanna, eignir og fjárfestingaheimildir auk þess sem rætt er um hlutverk stjórnarmanna og hæfi þeirra.

Upplýsingar

  • Dagsetning: 05. mars - 06. mars 2020
  • Tími: 09:00 - 15:30
  • Staður: Guðrúnartún 1, 1. hæð (Bárubúð)
  • Verð: 80.000 kr.

Námskeiðið er góður inngangur fyrir þá sem vilja kynna sér málaflokkinn og gagnast vel þeim sem áhuga hafa á stjórnarstörfum í lífeyrissjóðunum, tilvonandi stjórnarmönnum, starfsmönnum lífeyrissjóða, fulltrúaráðum lífeyrissjóða, starfs- og stjórnarmönnum stéttarfélaga, fulltrúum í lífeyrisnefndum félaga og öðrum þeim sem hafa áhuga á málefninu.

 

Námskeiðslýsing:

Fyrri dagur kl. 9:00 — 15:30

  • Lífeyriskerfið

Uppbygging, hugmyndafræði og hlutverk lífeyriskerfisins. Sögulegt ágrip, stjórnkerfi sjóðanna og tengsl við aðila vinnumarkaðarins. Lífeyrissjóðir í  þjóðhagslegu og alþjóðlegu samhengi.

  • Lagaumhverfi og eftirlit

Farið yfir löggjöf og regluverk sem gildir um starfsumhverfi lífeyrissjóða, þróun þess og tilgang. Fjallað um opinbert eftirlit með sjóðunum, markmið þess og framkvæmd. Rætt um innra eftirlit og tilgang þess.

  • Hlutverk, verkefni og ábyrgð stjórnarmanna í lífeyrissjóðum.

Fjallað um hlutverk og skyldur stjórnarmanna og helstu atriði er lúta að góðum stjórnarháttum. Farið yfir kröfur um almennt og faglegt hæfi stjórnarmanna lífeyrissjóða og fyrirkomulag við hæfismat.

 

Seinni dagur kl. 9:00 – 15:30 

  • Lífeyrisréttindin

Yfirlit yfir réttindakerfi lífeyrissjóðanna og tengsl við almannatryggingakerfið.

  • Eignir og fjárfestingar

Eignir lífeyrissjóðanna skoðaðar og þróun á eignasafni sl. áratugi. Fjárfestingarheimildir og fjárfestingarstefna. Fjallað um mat á lífeyrisskuldbindingum og tryggingafræðilegri stöðu sjóðanna. Rætt um helstu þætti er varða reikningsskil og endurskoðun lífeyrissjóða.