Námskeið framundan

Efling-Trúnaðarmannanám 3. hluti íslenska

ATHUGIÐ! NÁMSKEIÐINU HEFUR VERIÐ FRESTAÐ UM ÓÁKVEÐINN TÍMA VEGNA COVID19.
Næst: 27. okt.
Nánar

Framsýn-Trúnaðarmannanám 3. hluti

ATHUGIÐ! NÁMSKEIÐINU HEFUR VERIÐ FRESTAÐ UM ÓÁKVEÐINN TÍMA VEGNA COVID19.
Næst: 29. okt.
Nánar

BSRB-Trúnaðarmannanám 2. hluti

Á námskeiðin er lögð megináhersla á hvernig stuðla eigi að góðum samskiptum á vinnustað. Skoðuð eru mismunandi form framkomu og áhrif hennar á okkur og aðra. Einnig er rætt um einelti og hvernig bregðast eigi við því. Farið er í starfsemi félagsins, gildandi kjarasamninga og réttindi félagsmanna.
Næst: 02. nóv.
Nánar

Forystufræðsla: Hlutverk og ábyrgð stjórnarmanna stéttarfélaga

Fjallað er um hlutverk og ábyrgð stjórnarmanna stéttarfélaga og leiðbeint um, hvernig best er staðið að stjórnarstarfi. Einnig er fjallað um ábyrgð stjórnarmanna hvað varðar fjárreiður og mikilvægi að viðhalda góðum vinnubrögðum.
Næst: 03. nóv.
Nánar

Eining-Iðja-Trúnaðarmannanám 1. hluti

ATHUGIÐ! NÁMSKEIÐIÐ FER FRAM Í FJARFUNDI. Á námskeiðinu er farið yfir hvert hlutverk stéttafélaga, sambanda og heildarsamtaka á vinnumarkaði er. Einnig er farið í hvert hlutverk trúnaðarmanns er á vinnustað og samskipti á vinnustað, hvað veldur slæmum samskiptum og hvernig megi stuðla að góðum samskiptum.
Næst: 04. nóv.
Nánar

Forystufræðsla: Örugg tjáning – að koma fram af öryggi

Rafrænt námskeið með fyrirlestrum og umræðum. Fjallað um hagnýt ráð og aðferðir til að geta staðið fyrir framan hóp fólks og talað af öryggi. Tilvalið fyrir þá sem þurfa starfa sinna vegna að halda ræður eða kynningar.
Næst: 11. nóv.
Nánar

Skiptir máli hvað við gerum? - Hugsum upp á nýtt

Mikilvægt er, að við sem einstaklingar hugum að breytingum á neysluhegðun okkar, allt hefur áhrif á umhverfið. Það skiptir því máli hvað við gerum en það þýðir að við þurfum að læra og hugsa margt upp á nýtt.
Næst: 12. nóv.
Nánar

BSRB-Trúnaðarmannanám 3. hluti

Farið er í grunntölur launa og útreikninga á launaliðum. Farið er í mikilvægi launaseðla og kunnáttu að yfirfara þá. Einnig er farið í almannatryggingakerfið og uppbyggingu og hlutverk lífeyrissjóða.
Næst: 16. nóv.
Nánar

Efling-Trúnaðarmannanám 4. hluti íslenska

ATHUGIÐ! NÁMSKEIÐINU HEFUR VERIÐ FRESTAÐ UM ÓÁKVEÐINN TÍMA VEGNA COVID19.
Næst: 17. nóv.
Nánar

Áhættustýring og innra eftirlit

Farið verður yfir hverjar eru áhætturnar í starfi lífeyrissjóða og hvernig skuli meta þær.
Næst: 17. nóv.
Nánar

Eining-Iðja-Trúnaðarmannanám 2. hluti

Á námskeiðinu kynnast nemendur starfsemi stéttarfélagsins og réttindum félagsmanna. Einnig læra nemendur á innihald og uppbyggingu kjarasamninga og helstu túlkun þeirra, ásamt lestri launaseðla og launaútreikningum ásamt kynningu á almannatrygginga- og lífeyrissjóðakerfinu.
Næst: 18. nóv.
Nánar

BSRB-Trúnaðarmannanám 4. hluti

Á námskeiðinu er lögð áhersla á lög um vinnurétt og hvernig þau styðja kjarasamninga og hvernig íslenskur vinnumarkaður er uppbyggður. Einnig er farið yfir helstu hagfræðihugtök og hvernig hagfræðin er að nýtt meðal annars við gerð kjarasamninga.
Næst: 30. nóv.
Nánar

Efling-Trúnaðarmannanám 1. hluti íslenska (1)

Farið er í hlutverk trúnaðarmannsins samkvæmt lögum og kjarasamningum og hvernig hann vinnur með umkvörtunarefni farið er í verkefni tengdu efninu. Einnig er farið í túlkun kjarasamninga, uppbyggingu ráðningasamninga og grunntölur launaseðla, verkefni tengdu efninu.
Næst: 01. des.
Nánar

Fellt niður: Persónuvernd í lífeyrissjóðum - í fjarfundi

Fjallað verður um skyldur og áskoranir lífeyrissjóðanna í tengslum við nýlega löggjöf um persónuvernd.
Næst: Óákveðið
Nánar

Umhverfismál 101

Umhverfismál skipar stöðugt stærri sess í lífi okkar, hvort sem er í vinnu eða einkalífi. En hvað er átt við þegar talað er um umhverfismál, hvaða þættir eru það?
Næst: Óákveðið
Nánar

Hver er ég og hvað kann ég?

Alveg sama hver ástæðan er, - atvinnumissir eða skipulag - þá er mikilvægt fyrir alla að halda utan um öll þau gögn og upplýsingar sem staðfesta og sýna færni og þekkingu einstaklinga. Í fyrri hluta námskeiðsins er farið í mikilvægi þess að safna gögnum í færnimöppu en í seinni hlutanum hvernig setja skal upp ferilskrá og kynningarbréf.
Næst: Óákveðið
Nánar

Postponed: The rights and obligations of workers, society and the labour market - in English

The rights and obligations of workers in the Icelandic labour market will be discussed, as the structur of Icelandic society and the labour market.
Næst: Óákveðið
Nánar

Frestað: Lífeyrisréttindi - uppbygging og samspil

Fjallað er lífeyrisréttindi í þremur stoðum lífeyriskerfisins, almannatryggingum, skyldubundnum samtryggingarsjóðum og séreign og rætt um muninn á þessum kerfum og samspil þeirra á milli.
Næst: Óákveðið
Nánar

Fellur niður: Undirbúningsnámskeið vegna hæfismats FME (Haust 2020)

Á námskeiðinu er lögð áhersla á að undirbúa stjórnarmenn í lífeyrissjóðum undir þá þætti í starfsemi lífeyrissjóðanna sem FME hefur tekið mið af í mati sínu.
Næst: Óákveðið
Nánar

Námshvatning á vinnustað

Á námskeiðinu ganga þátttakendur í gegnum þjálfun sem gerir þeim kleift að hjálpa vinnufélögum sínum að uppgötva hæfileika sína, gildi og eiginleika, svo þeir geti orðið ánægðari í starfi og leik.
Næst: Óákveðið
Nánar

Jafnréttisfræðsla

Námið er ætlað trúnaðarmönnum og öðrum þeim sem áhuga hafa. Námslínan samanstendur af 7 námskeiðum sem mynda eina heild. Um er að ræða heils dags námskeið og styttri námskeið sem einnig eru kennd með fjarfundarbúnaði. Námið er í senn hagnýtt og fræðilegt og við kennsluna eru notuð raundæmi og verkefni.
Næst: Óákveðið
Nánar

Umhverfisfræðsla

Námið er ætlað trúnaðarmönnum og öðrum þeim sem áhuga hafa. Námslínan samanstendur af 5 námskeiðum sem mynda eina heild. Um er að ræða stutt þriggja tíma námskeið sem einnig verða kennd með fjarfundarbúnaði. Námið er í senn hagnýtt og fræðilegt og við kennsluna eru notuð raundæmi og verkefni.
Næst: Óákveðið
Nánar